Tài liệu BÀI TẬP LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - Giảng viên Nguyễn Ngọc Trung

Kai

Administrator
Thành viên BQT
Lý thuyết Đồ thị, trong toán học rời rạc, là nghiên cứu về đồ thị. Đồ thị được xác định là một cấu trúc toán học biểu diễn một hàm cụ thể bằng cách nối một tập hợp các điểm.
Nó được sử dụng để tạo mối quan hệ theo cặp giữa các đối tượng.Đồ thị được tạo thành từ các đỉnh (nút) được nối với nhau bởi các cạnh (đường). Các ứng dụng của biểu đồ tuyến tính không chỉ được sử dụng trong Toán học mà còn được sử dụng trong các lĩnh vực khác như Khoa học máy tính, Vật lý và Hóa học, Ngôn ngữ học, Sinh học, …
Trong thực tế, ví dụ tốt nhất về cấu trúc đồ thị là GPS, nơi bạn có thể theo dõi con đường hoặc biết hướng của con đường.

Bên dưới là tài liệu về bài tập lý thuyết đồ thị của Giảng viên Nguyễn Ngọc Trung
 

Đính kèm

  • tai-lieu-bai-tap-ly-thuyet-do-thi-giang-vien-nguyen-ngoc-trung.pdf
    759.4 KB · Xem: 0
Bên trên